Medienos tūrio apskaičiavimas

Medienos tūrio apskaičiavimas:

1.Kaip matuojamas augančių medžių tūris?

Medyno tūris ir prieaugis  tai pagrindiniai rodikliai, parodantys medyno našumą. Tūris matuojamas kubiniais metrais (m3). Kai kalbama apie medyne augančių medžių tūrį 1 hektare, reikia žinoti, kad tai medžių stiebų tūris (be šakų, viršūnės ir kelmo). Augančių medžių tūriui nustatyti yra naudojamos stiebų tūrio lentelės, kur tūris apskaičiuotas pagal tam tikros medžių rūšies medžių skersmenį (1,3 metro aukštyje) ir medžių aukštį.

2. Kaip apskaičiuojamas apvaliosios medienos tūris?

Medienos tūrio apskaitoje naudojami dvejopi įprastiniai medienos tūrio matavimo vienetai: kietmetris (ktm arba m3) ir erdmetris (erdm). Kietmetris * tai vien medienos masė, o 30–50% erdmetrio sudaro oras.

Erdmetriais apskaičiuojami smulkūs medienos sortimentai, kurių kiekvieną – malkas, šakas, žabus išmatuoti sudėtinga. Perskaičiuojant tūrį iš erdmetrių į kietmetrius, naudojami glaudumo koeficientai. Jie priklauso nuo medžių rūšių ir sortimentų ilgio.

Rąstų tūris apskaičiuojamas pagal rąsto skersmenį plongalyje ir rąsto ilgį, vadovaujantis medienos tūrio lentelėmis. Pvz., rąsto skersmuo plongalyje – 28 cm, rąsto ilgis – 6 m, jo tūris lygus 0,469 m3. Minėtas tūrio lenteles galima rasti miškų urėdijose, girininkijose, miško savininkų asociacijų skyriuose, miško savininkų kooperatyvuose, Valstybinėje miškų tarnyboje ar jos teritoriniuose poskyriuose.

3. Koks taikomas koeficientas iš erdmetrio (erdm) pervesti į kietmetrį (ktm)?

Konvertuojant erdmetrį į kietmetrį, taikomi įvairūs glaudumo koeficientai priklausomai nuo sortimento ilgio, paskirties, stambumo,medžio rūšies, pirkėjo, bei šalies, į kurią išvežami sortimentai. Populiariausi konvertavimo koeficientai: popiermedžiai – 0,47-0,54; spygliuočių tarmedžiai – 0,53-0,68; lapuočių tarmedžiai – 0,49-0,67; malkos – 0,62-0,64; žabai – 0,10-0,20. Visus Lietuvos standartuose numatytus koeficientus galima rasti medienos tūrio lentelėse, bet pirkėjai ne visada tiksliai jomis vadovaujasi.

Rąstų tūrio lentelė

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo